ik kan het geld niet zonder meer op tafel leggen

ik kan het geld niet zonder meer op tafel leggen
ik kan het geld niet zonder meer op tafel leggen{{/term}}
I can't cough up the money just now

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”